2 5:0 0

| PAGE-SELECT |

≫ EDIT

表情50題。

拿來練習用。
最近都沒靈感和動力畫圖,不如就用個什麼來練習吧!
雖然之前御題都沒有成功完成過!!XD(毆)
這次和阿梓梓說要互相來逼一下,希望都在低潮期的我們能夠找回什麼!> ω <///這串就集中更新了ˇ


-----------------------------------------------------------------------------------

aicon_32.gif 11.25 → 表情 1 - 5 更新。

畫一畫就開始發現我沒什麼人物造形可以用了!!( 驚恐 )
髮型都差不多我好難過( 掩面 )
下次拿已經有故事的自創角色來用好了。≫ 開啟隱藏文章

| [創作]+ 御題 | 00:02 | 留言:2 | 引用:0 | TOP↑

| PAGE-SELECT |